История

Ловно – рибарско сдружение „МИДЖУР“ с.Чупрене е регистрирано през 2001 год. като самостоятелно сдружение по Закона за лова опазване на дивеча ,отделило се тогава от Ловно сдружение ”Сокол” гр.Белоградчик .
Негови първооснователи са Велидонко Александров – като председател на управителния съвет и членове Георги Стефанов , Венцислав Антов , Велинчо Луков , Светлан Димитров , Бисер Миленков и Огнян Гаврилов. Дружините , които членуват в състава на сдружението са : Чупрене,Върбово,Горни лом,Долни лом,Средогрив,Репляна,Търговище,Проопопинци и Боровица.
Постепенно през годините сдружението увеличава своя членски състав като през юни 2003 година се вливат и селата Орешец , Скомля , Яньовец , Медовница , Карбинци и Воднянци .
На 28.02.2009 година е проведено общо отчетно – изборно събрание , на което е избран нов председател – Огнян Гаврилов . на същото събрание е взето решение за вливане на Ловно сдружение ”Ведерник”, като така членската маса отново нараства, приети са селата Чифлик , Пролазница , Праужда .
На 04.04.2015 година е проведено общо отчетно – изборно събрание , на което е избран нов председател на УС в името на Богомил Станков . На същото събрание е приета Ловна дружина Буковец.

Сдружението стопанисва 49 хиляди хектара ловна площ , разпределена между 14 ловни дружини или 19 ловни групи ,
както и две риболовни – Ружинци и Горни лом .
Членската маса наброява 580 ловци и 90 риболовци
Ежегодно се организират курсове за нови ловци , като през 2017 година са подготвени и успешно издържали изпитите 45 кандидати.