Боровица

Дружината е с площ от 2328,00 ха , на запад граничи със съседната ловна дружина Върбово , на изток с Яньовец , както и с природната забележителност Белоградчишки скали . основен вид се явява сърната , а съпътстващ се явява дивата свиня . местообитанията са отлични за развититето на сърната . В сенките на скалите и разнообразния релеф се намира спокойствие и за по дребните животински представители .