Заверката за 2019 год започна

Холограмните стикери са налице и можем да започнем заверка за 2019 година .

Обръщаме особено внимание на факта , че в горските стопанства се извършва подмяна на ловните билети , за целта е нужна актуална снимка от всички ловци