Зарибяване с балканска пъстърва

Общо 9 хиляди балкански пъстървички разселиха активисти от Ловно-рибарско сдружение „Миджур” с. Чупрене в реки от Северозападна България. Рибките са закупени от пъстървовото стопанство „Тошков чарк” в Родопите и са с големина 0,3-0,5 г. Пуснати са в Голема река – край с. Чупрене и Лева река – край с. Горни Лом.

Това не е първи подобен акт на сдружение „Миджур“. Те ежегодно провеждат подобни зарибителни акции, с идеята да подпомогнат стабилизирането на популацията от пъстърва в региона.

От сдружението се похвалиха, че наскоро са имали скъп гост от Италия. По време на престоя си в Чупрене Иван Барсела се е запознал с местните обичаи и традиции, свързани с бита и културата на населението. Същевременно е имал удоволствието да практикува и риболов, което за италианеца било любимо хоби. Даже е показал завидни умения в улова на речна риба

.