Контакти

Адрес на управление с.Чупрене ул.Асен Балкански 55

Председател на УС : Богомил Станков – 0886-250-756
e-mail: bogomil_stankov@abv.bg

Офис : гр.Белоградчик ул. Алеко Константинов 5 сграда Бизнесинкубатор

Ръководител на ловното сдружение : инж . Владислав Антонов – 0879-330-191
e-mail : lrsmidzur73@abv.bg

Председател на Контролен съвет : инж . Асен Джунински – 0885-032-405