Курс за нови ловци през 2018

Ловно – рибарско сдружение ”Миджур” с.Чупрене организира курс за придобиване право на лов през 2018 година .

Записването се осъществява в офиса на сдружението в гр. Белоградчик .

Цената на курса е 550.00 лв – възможност за разсрочено плащане.

Контакти : инж . Владислав Антонов – 0879 – 330 – 191