Общо отчетно събрание на ЛРС”Миджур”с.Чупрене

На 17 .01.2018 година се проведе заседание на Управителния съвет на ЛРС”Миджур”с.Чупрене , на което се взе решение за организиране на Общо отчетно събрание .

Събранието ще се проведе на 31 март 2018 година в салона на ”Младежки дом”гр.Белоградчик от 17:00 часа при следния  Проект за Дневен ред :

1.Отчет на председателя на Управителния съвет

2.Отчет на председателя на Контролния съвет

3.Прием на нове членове

4.Налагане на наказания на провинили се членове

5.Промени в Устава

6.Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС – СЛРБ

7.Разни

След провеждане на събранието всички ще бъдат поканени на празнична вечеря . За доброто настроение на всички ще се погрижат DJ TUTO и Диана .

 Вечерта ще бъде съпроводена с теглене на томбола с много атрактивни награди и още повече изненади.

 С цел по-добрата организация на вечерята всеки , който желае да покани свой близки и приятели  е нужно да съобщи броя им на телефон 0879-330-191 или в офиса на сдружението в срок до 20 март