Орешец

Дружината заема площ от 6298,00 ха и е разделена на три ловни групи :

  • ловна група Орешец – наброяваща 29 броя ловци
  • ловна група Скомля – наброяваща 15 броя ловци
  • ловна група Яньовец – наброяваща 36 броя ловци

Заема както равнини , така и планински райони.

В равнинните райони успешно се развиват фазана , заека , яребицата , както и представители на хищници – чакал , лисица , бялка и др. , в по редки случай се наблюдава и вълка.

И в двете местообитания  се наблюдават сърната и дивата свиня.