Побратимени с ЛС Миничево Р Сърбия

На 06.09.2014 год . на заседание на УС в ЛС Миничево Р Сърбия е взето решение за побратимяване  с ЛРС ”Миджур” Чупрене , и през 2015 год е подписано официалното побратимяване между двете сдружения.

Двете сдружения през годините обменят опит в сферата на лова , както и съвместни действия по събития , организирани било то от Българска или Сръбска страна