Побратимени с ЛС д-р Миленко Хаджич – Сврлиг Р Сърбия

На 05.09.2016 година е проведен традиционния ”Северозападен ловен събор” , на който също така е и подписано побратимяването между  ЛС д-р Миленко Хаджич – Сврлиг Р Сърбия  и ЛРС ”Миджур” Чупрене