Праужда

Дружината е с площ от 2329,00 ха и членски състав от 38 броя ловци.

Дружината е на първите места по отстрел на дива свиня , и може да се похвали с много добро изпълнение на ловностопанските мероприятия и организация по време на групов  ловен излет.