Промени в Закона за рибарство и аквакултури

Тук можете да видите промените в Закона за рибарството и аквакултурите

писмо ЗРА (1)