Разселване на кеклици в Чупрене

Лрд Чупрене разселихме 75 броя кеклик . Можем да се насладим на този вид дивеч и да го наблюдаваме как ще се развива.

В