Риболовни дружини

В сдружението членуват две риболовни дружини –

1. Риболовна дружина Ружинци

2. Риболовна дружина Горни лом