Смяна на обслужващата банка на сдружението

По решение на Управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение ”Миджур”с.Чупрене се сменя обслужващата банка .

Новите сметки са открити в Интернешънъл Асет Банк .

След започването на активната заверка на членски карти и ловни билети през началото на месец декември , заплащането може да се осъществява в клоновете на банката в гр.Белоградчик , гр.Димово , с.Чупрене и клона на Изи пей в гр.Белоградчик .

BG73IABG74961001710001 – ЧЛЕНСКИ ВНОС –  в размер на 30.00 лв.

За инвалиди и над 65 години при мъжете и 60 при жените членския внос е 15.00лв

BG46IABG74961001710002 – ГОДИШНА ТАКСА СТОПАНИСВАНЕ – в размер на 60 лв след решение на Ловния съвет към ИАГ София

За инвалиди и над 65 години при мъжете и 60 при жените годишната такса стопанисване  е 30,00 лв