Таксация на дивеча през 2018 год

Пролетната таксация на дивеча ще се проведе на 17.03.2018 година .

Приканваме всички дружини да се отнесът сериозно към това ловносотопанско мероприятие , изрично се забранява по време на таксацията да се водят ловни кучета.

Припомняме Ви , че се вземат под внимание данните за броя на  дивеча от цялата година .