Управителен съвет

1. Богомил Данчов Станков – председател УС – ЛРД Чупрене

2. Велислав Георгиев Стефанов – ръководител ловна група ЛРД Чупрене

3. Мирослав Алексиев Драгомански – председател ЛРД Търговище

4. Венцислав Велидонков Александров – председател ЛРД Върбово

5. Красимир Евгениев Милошевски – председател ЛРД Протопопинци

6. Галин Викторов Георгиев – председател ЛРД Средогрив

7. Живко Тодоров Живков – председател ЛРД Долни лом

8. Цветан Антонов Антов – ръководител ловна група ЛРД Горни лом

9. Сашко Цветанов Ицин – председател ЛРД Горни лом

10. Яким Еленков Иличов – председател ЛРД Репляна

11. Ангел Тодоров Илиев – председател ЛРД Боровица

12. Мирослав Георгиев Методиев – ръководител ловна група ЛРД Чифлици-Пролазница

13.Димитър Пенков Ролински – председател ЛРД Праужда

14.Красимир Иванов Крумов – ръководител ловна група ЛРД Орешец

15. Владимир Петров Живков – председател ЛРД Орешец

16. Велко Тодоров Велков – председател ЛРД Чифлици-Пролазница

17.Радко Димитров Александров – ръководител ловна група ЛРД Орешец

18. Васил Георгиев Василев – председател ЛРД Буковец

19. Танислав Антов Стоянов – председател ЛРД Воднянци

20. Петър Борисов Николов – ръководител ловна група ЛРД Воднянци

Контролен съвет

1. Асен Емилов Джунински – председател КС – ЛРД Чупрене

2. Румен Емилов Маринов – член КС

3. Валери Светославов Живкичов – член КС