Чупрене

Ловна дружина Чупрене е с площ от 32806,00 ха . Има общи граници с Биосферен резерват Чупрене и с държавни дивечовъдни участъци.

Членския състав наброява 56 ловци