Практически мерки за опазване на биоразнообразието стартират в Западна Стара планина

Press Info 2 – Chuprene-final (3)1111

   Практически мерки за опазване на биоразнообразието стартират в Западна Стара планина

Активни дейности по наблюдение, опознаване на популацията на редки видове и документиране на бракониерски прояви стартира Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене в рамките на проект „Опазване на биологичното разнообразие и дивечовото богатство в Западна Стара планина”.

Проектът се реализира с финансова помощ от второто издание на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот” като неговата продължителност обхваща сезоните с най-тежки условия за оцеляване на дивите животни. Основните му цели са насочени към въвеждане на по-ефективни мерки за опазване на биологичното разнообразие в Западна Стара планина и привличане на повече млади хора за участие в природозащитни каузи.

Постигането на целите се осъществява с 2 фотокапана със соларни батерии за наблюдение на дивите обитатели. Те са монтирани на стратегически избрани места с добра панорамна видимост. Употребата им позволява да се  проучат  популациите от редки и застрашени животни, без да се нарушава сигурността и спокойствието на техните местообитания. Едновременно с това се заснемат и бракониерски прояви.

В последния ден на учебната година 20 ученици от СОУ „М. Димитров“ в с. Чупрене се включват в инициатива под надслов „Ден сред природата“. Заедно с младежите от клуб „Млад природозащитник” те опознават природата край Чупрене и се запознават с функционалностите на фотокапаните, а представители на сдружението провокират знанията им с участие в игра „Избери подарък, свързан с биоразнообразието“.

В края на проекта предстои обособяването на фотоизложба „Опознай ни и ни защити”. Тя цели повишаване на обществения интерес и ангажираност към проблемите и заплахите за биоразнообразието.

Проектът на Ловно-рибарско сдружение „Миджур“ е един от общо 51 проекти, реализирани с подкрепата на най-голямата социaлно отговорна инициатива за България „Ти и Lidl за по-добър живот“, която се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум. Тя подкрепя социално значими проекти в областите образование, околна среда, култура и историческото наследство и здравословен начин на живот, които допринасят за по-пълноценен и по-качествен живот на хората от различните региони.