Пролетна таксация на дивеча

Пролетната таксация на дивеча на територията на Ловно-рибарско сдружение ”Миджур”с.Чупрене ще се проведе на 23 март / събота /

Изрично се забранява воденето на ловни кучета по време на таксацията .

Припомняме , че при таксирането се взема под внимание целогодишното наблюдение на дивеча .