Откриване на ловния сезон за пернат дивеч

 

 

Във връзка със заповед на ИАГ – 369 от 01.08.2017 , откриването на ловния сезон за пернат дивеч /пъдпъдък , гургулица , гривяк , горски бекас , обикновенна бекасина / ще бъде на 12.08.2017 година / събота /.

Да се спазват стриктно изискванията на ЗЛОД и ППЗЛОД , ловуването да се извършва само с писмено разрешително за ловуване за съответния ловен район .

Груповото и индивидуално ловуване на прелетен дивеч се извършва в събота и неделя и в дните обявени за официални празници , а на водоплаващ дивеч от 1 януари и сряда .

Да се спазват стриктно позволения брой за отстрел на птиците.

Строго се забранява използването на звукови средства за примамване на птиците .

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *