Добър отстрел по време на откриването на груповия лов на дива свиня

Добър отстрел бележат ловните дружини на територията на ЛРС ”Миджур” с. Чупрене . Отстреляни са общо 20 прасета , като трябва да се отбележи , че този вид дивеч е видян при почти всички ловни дружини , но в повечето случай се оказва прекалено бърз или заварва ловеца зле подготвен.

Все още не опадалите листа от дърветата затрудняват видимостта и това също се явява пречка за точния изстрел , а всеки ловец знае , че при неясна видимост изстрел не бива да се произвежда.

При изключително хубавото и слънчево време ловната дружина в село Чупрене успя да вдигне няколко стада диви прасета , но единствено ловеца Милен Доцински успя да улови на своя мерник едно около 100 килограмово прасе .

В Буковец пък веднага след началото на лова паднаха две прасета като там майстор се явява председателя на ловната дружина Васил Василев

Във високопланинския район на село Горни лом лова понякога е изключително труден поради особеностите на релефа , но и там ловците се разписаха с четири броя прасета.

 

Ловната дружина в село Медовница пък отстреля прасе с различна от типичната за вида окраска на козината

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *