Африканската чума по дивите свине наближава

 

АЧС е силно контагиозно заболяване, което засяга свине от различни възрасти без
значение на пола. Високата смъртност на свине от различните възрастови групи
може да породи съменение както за АЧС, така и за класическа чума по свинете (КЧС).
Заболяването може да протече в четири форми:
–свръхостра, остра, подостра и хронична. Свръхострата и острата форма могат да имат
следните клинични признаци:
–Внезапна смърт почти без клинично проявяване;
–Висока температура (40.5 – 42°C);
–Зачервяване на кожата (видимо само по по-светлите части) – върховете на
ушите, опашката, дистална част на крайниците, вентрална част на гърдите и
корема;
–Намален апетит, апатия, цианоза и липса на координация в рамките на 24-48 часа
преди настъпване на смъртта, предхождана от повръщане, диария (кървава понякога)
и изтечения от очите;

Вирусът се предава чрез кръв, тъкани, секрети и екскрети от болни и мъртви животни;

 

Кои животни могат да заболеят от АЧС:

Домашните свине (Sus domesticus) и Европейската дива свиня. Африканските
диви свине не боледуват, но като гостоприемници са резервоар на вируса в
Африка.

Какво е най-доброто лечение на АЧС?
Няма лечение. Мерките за биосигурност са от съществено значение,
например: избягване на храненето с кухненски отпадъци, използване на
специално облекло, карантиниране на новопъстъпилите животни и
отделяне на различните групи животни.

Да, това са: класическа чума по свинете, репродуктивен и респираторен
синдром, червенка, салмонелоза, пастьорелоза, стрептококова инфекция,
лептоспироза, отравяне с кумарин, цирко- вирусна инфекция, дерматити и
нефропатии. За категорично поставяне на диагнозата АЧС е необходимо да
се изпратят проби за лаборатотно потвърждаване на заболяването.

Човек не може да бъде заразен

Ако забележите диво прасе с видими външни изменения свържете се с Вашия ветеринарен лекар и/или официален ветеринарен лекар
във Вашия район. Задължително е докладване на всяко съмнение за АЧС!

Ветеринарните органи ще предоставят пълен набор от проби до Националната
референтна лаборатория за изследване, по-специално:

Проби от далак, лимфни възли, сливици и бъбреци;
Какво ще се случи, ако не сигнализирате за съмнение?
Заболяването може да се разпространи лесно по всички животни и в другите
ферми във Вашия регион и да предизвика опустошителен социално-икономически
ефект.
Какво трябва да направят ветеринарните служби за
контролиране на огнището?
В случай на огнище, бързото хуманно умъртвяване на всички свине и правилното
обезвреждане на труповете, месните продукти и отпадъците е единствения
механизъм за бързо и ефективно ликвидиране на заболяването, заедно с
цялостно почистване и дезинфекция. Вирусът е чувствителен на сулфати и
топлина (60°C, 30 минути), а не толкова към гниене, алдехиди и основи.
Подходящи дезинфекционни средства за АЧС са 2% натриева основа, 2% сода
бикарбонат, детергенти и фенолови заместители, натриев и калциев хипохлорид
(2-3% активен хлор) и йодни съединения. Твърдите отпадъци и материали трябва
да бъдат отстранени преди извършване на дезинфекция.
Изпразнените помещения не трябва да се зареждат наново за период най-малко
от 40 дни.
Имайте предвид:
По-добре е да се съобщава за съмнителни случаи, които да се окажат
отрицателни, отколкото да не се докладва;
Не се страхувайте от санкции от страна на правителството – съдействието Ви
винаги е от съществено значение.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *