Да си припомним за скитащите кучета и котки

-Съгласно чл.5 , ал.2 , т.3 от ЗЛОД – подивелите и скитащи кучета и котки са обект на лов.

-Съгласно чл.40 , ал.2 от ЗЛОД – подивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават с цел запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие на популациите на останалите видове дивеч.

– След влязло в сила Решение N  12586 от 22.11.2016 г. на Върховен административен съд по адм. дело N308/2016 г. , което отменя текста на чл.73 , ал.3 от ППЗЛОД в частта – ”както и на кучета, придружаващи стада от домашен добитък , без поставени спъвачки с дължина 30 см. на нивото на лакътната става”. С тази промяна се забранява да се отстрелват овчарски кучета , придружаващи стада с домашен добитък , макар и да нямат спъвачки. Счита се , че овчарските кучета не могът да бъдат приравнявани със скитащи кучета , тъй като имат собственик , който да полага грижи за тях и е наказателно отговорен по силата на ЗЛОД .

–Съгласно чл.73 , ал. 3 от ППЗЛОД – унищожаване на подивели и скитащи кучета и котки в ловостопанските райони се извършва във всички дни на седмицата. Изрично се посочва , че за разлика от дивеча обект на ло , върху който се полага право на ловуване , то за скитащите кучета и котки съгласно ЗЛОД и ППЗЛОД има вменено задължение да бъдат унищожавани от ловците в ловностопанските им райони . 

– Постановената до този момент практика счита , че задължението вменено на ловците по  ЗЛОД и ППЗЛОД по чл.40 , ал.2 от ЗЛОД във вр. с чл.73 , ал.3 от ППЗЛОД не освобождава общините от задължението им да унищожават скитащи кучета и котки в прилежащия им териториален обхват .

Регулирането на популацията на скитащи кучета и котки е от особена важност за подпомагане на популациите на останалите видове дивеч през есенно-зимния сезон и е законово и морално задължениена всеки един ловец.

НАСЛУКА !

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *