Африканска чума по дивите свине

Африканската чума по свинете е заболяване, което засяга свине от различни възрасти без значение на пола.

Високата смъртност на свине от различните възрастови групи
може да породи съменение както за АЧС, така и за класическа чума по свинете (КЧС).
Заболяването може да протече в четири форми:
свръхостра, остра, подостра и хронична.

Свръхострата и острата форма могат да имат
следните клинични признаци:
-Внезапна смърт почти без клинично проявяване;
-Висока температура (40.5 – 42°C);
-Зачервяване на кожата (видимо само по по-светлите части) – върховете на
ушите, опашката, дистална част на крайниците, вентрална част на гърдите и
корема;
-Намален апетит, апатия, цианоза и липса на координация в рамките на 24-48 часа
преди настъпване на смъртта, предхождана от повръщане, диария (кървава понякога)
и изтечения от очите;

Срещу АЧС няма ваксина.

Африканските диви свине не боледуват, но като гостоприемници са резервоар на вируса в Африка.

Какво е най-доброто лечение на АЧС?
Няма лечение. Мерките за биосигурност са от съществено значение,
например: избягване на храненето с кухненски отпадъци, използване на
специално облекло, карантиниране на новопъстъпилите животни и
отделяне на различните групи животни.

Не е възможно човек да бъде заразен от чумата.

Заболяването може да се разпространи лесно по всички животни и в другите
ферми във Вашия регион и да предизвика опустошителен социално-икономически ефект.
Задължително при убиване на диво прасе от ловните дружини да се вземат проби от далак , бъбрек , лимфни възли и кръв !

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *