Пролетна таксация на дивеча

Пролетната таксация на дивеча на територията на Ловно-рибарско сдружение ”Миджур”с.Чупрене ще се извърши на 23 март / събота / .

При провеждане на таксацията изрично се забранява воденето на ловни кучета

Припомняме , че се вземат под внимание данните за броя на дивеча от цялата година .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *