Проект : ”Опазване на биологичото разнообразие и дивечовото богатство в Западна Стара планина ”

   

Практически мерки за опазване на биоразнообразието стартират в Западна Стара планина

Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене осъществява проект „Опазване на биологичното разнообразие и дивечовото богатство в Западна Стара планина” в рамките на инициативата Ти и Lidl за по-добър живот”. Проектът е с продължителност 9 месеца – от м. октомври 2018 г. до м. юли 2019 г., и обхваща сезоните с най-тежки условия за оцеляване за дивите животни.

Основните му цели са насочени към въвеждане на по-ефективни мерки за опазване на биологичното разнообразие в Западна Стара планина и привличане на повече млади хора в природо-защитните каузи. За постигането им е предвидено закупуване на технически средства -2 фотокапана и вишка, за наблюдение на дивите обитатели и организиране на занимателно-обучителни събития с участието на ученици от местното училище и младежи-природолюбители.

Употребата на фотокапани дава възможност за проучване на популациите от редки и застрашени животни,без нарушаване на сигурността и спокойствието на техните местообитания и регистриране миграционните преминавания на диви животни от съседни региони,с цел превенция срещу заразни болести и други заплахи. Едновременно могат да се заснемат и бракониерски прояви. При възникнала заплаха заснетите кадри се предоставят на специализирани и природозащитни организации. По този начин стават възможни превантивните мерки срещу различни заплахи и разпространението на болести сред дивите животни за територията на България и съседна Сърбия.

За физическото опазване на застрашените видове е необходимо да се промени мирогледа и отношението към тях. За предизвикване на обществен интерес към проблемите и заплахите за биоразнообразието, заснетите снимки ще бъдат обработени и публично представени на фотоизложба „Опознай ни и ни защити”.

Най-голямата социaлно-отговорна инициатива за България „Ти и Lidl за по-добър живот“се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум. Тя подкрепя социално значими проекти в областите образование, околна среда, култура и историческото наследство и здравословен начин на живот, които допринасят за по-пълноценен и по-качествен живот на хората от различните региони.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот”, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.